ข่าววันรวมพลังเด็กดี V-STAR

วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดให้มีกิจกรรมวันรวมพลังเด็กดี V-STAR ครั้งที่ 7 ขึ้น โดยในภาคเช้าเป็นกิจกรรมบรรยากาศการเรียนรู้พระพุทธศาสนา จากนั้นในภาคบ่ายเป็นกิจกรรมการสอบประเมินความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนา และการเป็นผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกรายบุคคล ต่อด้วยการประเมินมาตรฐานศีลธรรมโลก
ส่วนกิจกรรมเด่นของงานจะอยู่ในภาคเย็น ซึ่งจัดกิจกรรม ณ ลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์ คือ การกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ กล่าวคำปฏิญาณตน รับใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกดีเด่น กิจกรรมสรรเสริญพระคุณครู และร่วมรวมพลังขับร้องเพลง chang the world โดยได้รับเกียรติจากนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน พร้อมทั้งได้กล่าวให้โอกวาทแก่เหล่าเด็กดี V-star ว่าเด็กดี V-star ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ เป็นผู้ที่มาทำความดี มาเปลี่ยนแปลงโลกไปในทางที่ดี ซึ่งขอชื่นชมอย่างจริงใจกับผู้ที่ส่วนร่วมทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง นักเรียน เนื่องจากในปัจจุบันนี้เด็กและเยาวชนขาดเกราะป้องกันที่ดี สิ่งที่จะป้องกันน้องๆ เยาวชนได้ดีที่สุดนั้นก็คือคุณธรรมและศีลธรรม หลักความดีที่จารึกอยู่ในตัวเราจะเป็นเกาะป้องกันน้องๆ ได้ โดยผ่านกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นในครั้งนี้ ที่ใช้ระยะเวลาในการฝึกเป็นเดือนๆ
DT012201

DMCnews

ความคิดเห็นที่ 1  /  / 24 ต.ค. 2560 เวลา 10:57 น. 

ความคิดเห็นที่ 2  /  / 9 พ.ย. 2560 เวลา 07:42 น. 

ความคิดเห็นที่ 3  /  / 25 พ.ย. 2560 เวลา 07:13 น. 

ความคิดเห็นที่ 4  /  / 10 ธ.ค. 2560 เวลา 01:57 น. 

ความคิดเห็นที่ 5  /  / 18 ม.ค. 2561 เวลา 12:06 น. 

ความคิดเห็นที่ 6  /  / 20 ก.พ. 2561 เวลา 07:59 น. 

ความคิดเห็นที่ 7  /  / 7 มี.ค. 2561 เวลา 08:32 น. 

ความคิดเห็นที่ 8  /  / 23 มี.ค. 2561 เวลา 11:02 น. 

ความคิดเห็นที่ 9  /  / 8 เม.ย. 2561 เวลา 18:01 น. 

ความคิดเห็นที่ 10  /  / 10 พ.ค. 2561 เวลา 00:48 น. 

ความคิดเห็นที่ 11  /  / 29 พ.ค. 2561 เวลา 21:40 น. 

ความคิดเห็นที่ 12  /  / 2 มิ.ย. 2561 เวลา 14:15 น. 

ความคิดเห็นที่ 13  /  / 20 มิ.ย. 2561 เวลา 19:23 น. 

ความคิดเห็นที่ 14  /  / 4 ก.ค. 2561 เวลา 22:32 น. 

ความคิดเห็นที่ 15  /  / 24 ส.ค. 2561 เวลา 07:45 น. 

 เปิดอ่านหน้านี้  4423 

 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย