ถ้าไม่ศึกษา...

 ลูกโป่ง  "ถ้าไม่ศึกษาเพิ่มเติมขึ้นทุกๆ วัน ก็จะล้าหลังลงทุกๆ วัน"

- ปรัชญาจีน -

ที่มา : - ปรัชญาจีน -

17,274


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย