ถ้าไม่ศึกษา..."ถ้าไม่ศึกษาเพิ่มเติมขึ้นทุกๆ วัน ก็จะล้าหลังลงทุกๆ วัน"

- ปรัชญาจีน -


ที่มา : - ปรัชญาจีน -

DT0329

ลูกโป่ง

ความคิดเห็นที่ 1  / SongSaLueng / 8 ก.ค. 2556 เวลา 16:35 น. 

ความคิดเห็นที่ 2  /  / 27 ก.ย. 2560 เวลา 03:29 น. 

ความคิดเห็นที่ 3  /  / 24 ต.ค. 2560 เวลา 00:25 น. 

ความคิดเห็นที่ 4  /  / 28 ต.ค. 2560 เวลา 01:46 น. 

ความคิดเห็นที่ 5  /  / 8 พ.ย. 2560 เวลา 16:14 น. 

ความคิดเห็นที่ 6  /  / 12 พ.ย. 2560 เวลา 06:41 น. 

ความคิดเห็นที่ 7  /  / 25 พ.ย. 2560 เวลา 12:14 น. 

ความคิดเห็นที่ 8  /  / 28 พ.ย. 2560 เวลา 07:07 น. 

ความคิดเห็นที่ 9  /  / 8 ธ.ค. 2560 เวลา 20:25 น. 

ความคิดเห็นที่ 10  /  / 14 ธ.ค. 2560 เวลา 06:00 น. 

ความคิดเห็นที่ 11  /  / 29 ธ.ค. 2560 เวลา 05:49 น. 

ความคิดเห็นที่ 12  /  / 13 ม.ค. 2561 เวลา 10:25 น. 

ความคิดเห็นที่ 13  /  / 3 เม.ย. 2561 เวลา 12:55 น. 

ความคิดเห็นที่ 14  /  / 22 เม.ย. 2561 เวลา 11:43 น. 

ความคิดเห็นที่ 15  /  / 30 เม.ย. 2561 เวลา 18:18 น. 

ความคิดเห็นที่ 16  /  / 25 พ.ค. 2561 เวลา 15:10 น. 

ความคิดเห็นที่ 17  /  / 15 มิ.ย. 2561 เวลา 15:26 น. 

ความคิดเห็นที่ 18  /  / 30 มิ.ย. 2561 เวลา 14:48 น. 

ความคิดเห็นที่ 19  /  / 4 ส.ค. 2561 เวลา 07:55 น. 

ความคิดเห็นที่ 20  /  / 24 ส.ค. 2561 เวลา 07:45 น. 

ความคิดเห็นที่ 21  /  / 16 พ.ย. 2561 เวลา 03:16 น. 

ความคิดเห็นที่ 22  /  / 4 ธ.ค. 2561 เวลา 11:19 น. 

 เปิดอ่านหน้านี้  4414 

 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย