ถูก "นินทา" แล้วไง?
ผู้ถูกนินทาพึงมีเหตุผล คำ นินทาใดๆ ไม่อาจทำคนดีให้เป็นคนไม่ดีไปได้ คนจะดีก็เพราะกรรม คนจะเลวก็เพราะกรรม หาใช่จะดีเพราะสรรเสริญ หรือจะเลวเพราะนินทาก็หาไม่ ควร ถือความจริงนี้เป็นสำคัญ และอย่าทำหรือไม่ทำอะไรเพราะกลัวนินทาหรือเพราะปรารถนาสรรเสริญ อย่าทำอะไรก็ตามทุกอย่างที่แม้เพียงสงสัยว่าเป็นกรรมไม่ดี แต่จงทำอะไรก็ตามทุกอย่างที่พิจารณาแล้วตระหนักแน่ชัดว่าเป็นกรรมดีเท่ากัน แม้ว่าการทำกรรมดีจะมีผู้นินทา

นินทา นั้นไม่มีโทษแก่ผู้ถูกนินทาเลย ถ้าผู้ถูกนินทาไม่รับ คือไม่ตอบ เช่นเดียวกับผู้ถูกด่าไม่ด่าตอบ ผู้ถูกขู่ไม่ขู่ตอบ ผู้ถูกชวนวิวาทไม่วิวาทตอบ แต่คำนินทาว่าร้ายทั้งจะตกเป็นของผู้นินทาทั้งหมด ผู้นินทาคือผู้ทำกรรม ซึ่งเป็นกรรมไม่ดี ไม่ว่าผู้ถูกนินทาจะรับหรือไม่รับก็ตาม ผู้นินทาย่อมได้รับผลไม่ดีแห่งกรรมไม่ดีของเขาอย่างแน่นอน

ดังนั้น แม้เมื่อถูกนินทาแล้ว ก็ให้คิดว่าผู้นินทาเราได้รับการตอบแทนแล้ว คือได้รับผลของกรรมไม่ดี ซึ่งจะส่งผลให้ปรากฏช้าหรือเร็วเท่านั้น ผลของกรรมไม่ดีนั้นแหละได้ตอบแทนเขาผู้นินทาแล้ว เราไม่มีความจำเป็นต้องตอบแทนแต่อย่างใด

ความเชื่อในเรื่องกรรมและผลของกรรมมีคุณอย่างที่สุด ผู้ใดทำกรรมไว้จักได้รับผลของกรรมนั้น ความเชื่อเช่นนี้จักทำให้ไม่คิดร้ายตอบผู้คิดร้าย เป็นการระงับเวรภัยไม่ให้เกิดแก่ตน เป็นการป้องกันตนมิให้ทำกรรมไม่ดี ทั้งทางกายวาจาและใจ โดยมุ่งให้เป็นการแก้แค้นตอบแทน ผลจักเป็นความสงบสุขแก่ตนและแก่ผู้อื่นด้วย


ที่มา : การบริหารจิตสำหรับผู้ใหญ่ : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

DT09971

Visaka

ความคิดเห็นที่ 1  /  / 5 ม.ค. 2560 เวลา 19:41 น. 

ความคิดเห็นที่ 2  /  / 27 ม.ค. 2560 เวลา 08:30 น. 

ความคิดเห็นที่ 3  /  / 16 ก.พ. 2560 เวลา 04:08 น. 

ความคิดเห็นที่ 4  /  / 20 มี.ค. 2560 เวลา 15:45 น. 

ความคิดเห็นที่ 5  /  / 11 เม.ย. 2560 เวลา 16:33 น. 

ความคิดเห็นที่ 6  /  / 27 เม.ย. 2560 เวลา 07:59 น. 

ความคิดเห็นที่ 7  /  / 10 พ.ค. 2560 เวลา 21:19 น. 

ความคิดเห็นที่ 8  /  / 27 พ.ค. 2560 เวลา 21:58 น. 

ความคิดเห็นที่ 9  /  / 14 มิ.ย. 2560 เวลา 20:56 น. 

ความคิดเห็นที่ 10  /  / 28 มิ.ย. 2560 เวลา 07:20 น. 

ความคิดเห็นที่ 11  /  / 15 ก.ค. 2560 เวลา 21:23 น. 

ความคิดเห็นที่ 12  /  / 30 ก.ค. 2560 เวลา 10:30 น. 

ความคิดเห็นที่ 13  /  / 13 ส.ค. 2560 เวลา 20:41 น. 

ความคิดเห็นที่ 14  /  / 29 ส.ค. 2560 เวลา 04:42 น. 

ความคิดเห็นที่ 15  /  / 12 ก.ย. 2560 เวลา 07:33 น. 

ความคิดเห็นที่ 16  /  / 27 ก.ย. 2560 เวลา 08:49 น. 

ความคิดเห็นที่ 17  /  / 13 ต.ค. 2560 เวลา 05:13 น. 

ความคิดเห็นที่ 18  /  / 29 ต.ค. 2560 เวลา 09:59 น. 

ความคิดเห็นที่ 19  /  / 29 ต.ค. 2560 เวลา 09:59 น. 

ความคิดเห็นที่ 20  /  / 13 พ.ย. 2560 เวลา 12:46 น. 

ความคิดเห็นที่ 21  /  / 1 ธ.ค. 2560 เวลา 00:01 น. 

ความคิดเห็นที่ 22  /  / 16 ธ.ค. 2560 เวลา 05:05 น. 

ความคิดเห็นที่ 23  /  / 16 ธ.ค. 2560 เวลา 05:05 น. 

ความคิดเห็นที่ 24  /  / 12 ม.ค. 2561 เวลา 20:41 น. 

ความคิดเห็นที่ 25  /  / 8 เม.ย. 2561 เวลา 10:39 น. 

ความคิดเห็นที่ 26  /  / 8 เม.ย. 2561 เวลา 10:39 น. 

ความคิดเห็นที่ 27  /  / 27 เม.ย. 2561 เวลา 11:00 น. 

ความคิดเห็นที่ 28  /  / 1 พ.ค. 2561 เวลา 14:17 น. 

ความคิดเห็นที่ 29  /  / 25 พ.ค. 2561 เวลา 15:12 น. 

ความคิดเห็นที่ 30  /  / 16 มิ.ย. 2561 เวลา 01:14 น. 

ความคิดเห็นที่ 31  /  / 30 มิ.ย. 2561 เวลา 10:50 น. 

 เปิดอ่านหน้านี้  403 

 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย