"ซักซ้อมความเข้าใจ แก้นิวรณ์" อบรมกรรมฐานโดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

 Webmaster  

"ซักซ้อมความเข้าใจ แก้นิวรณ์" อบรมกรรมฐานโดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

กรรมฐาน Online
วัดมเหยงคณ์ Official Channel
1 / 9

"ซักซ้อมความเข้าใจ แก้นิวรณ์"

อบรมกรรมฐานโดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี

วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา


• สามเณรคือเหล่าก่อสมณะ

• "หลักรักษาใจ" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

• ตามรอยบาทพระศาสดา

• พระครูภาวนารังสี ( เปลื้อง วิสฏฺโฐ ) วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา (2445 - 2536)

• ความพอเพียง เป็นความสุขที่ยั่งยืน
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย