01 (07/05/2566) โครงการศึกษาพระสุตตันตปิฎก โลกธรรม 8 "ความเสื่อมยศ"

 Webmaster  


หลักสูตร/ชุดธรรมะ โครงการศึกษาพระสุตตันตปิฎก โลกธรรม 8
อาจารย์ประเสริฐ ตั้งอุดมเลิศ

โครงการศึกษาพระสุตตันตปิฎก "โลกธรรม 8 โดย อาจารย์ประเสริฐ ตั้งอุดมเลิศ"

โครงการศึกษาพระสุตตันตปิฎก
ว่าด้วยเรื่องโลกธรรม 8 เรื่อง "ความเสื่อมยศ"

โดย อาจารย์ประเสริฐ ตั้งอุดมเลิศ

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566

ณ ชั้น 2 ห้องสาวัตถีธรรมเธียเตอร์ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ซอยเพชรเกษม 54 ภาษีเจริญ กทม.   
 เปิดอ่านหน้านี้  2,951 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย