บวชชีพราหมณ์ (สำหรับสุภาพสตรี) สำนักแม่ชีวัดสร้อยทอง กรุงเทพ ฯ

โครงการปฎิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์ (สำหรับสุภาพสตรี)
สำนักแม่ชีวัดสร้อยทอง เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา,
วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา
สำนักกัมมัฎฐาน และ ปฏิบัติธรรมสำนักแม่ชีวัดสร้อยทอง
การบวช แม่ชี และ ชีพราหมณ์ สำหรับสุภาพสตรีที่ต้องการสร้างบุญสร้างกุศล เป็นการชำระล้างจิตใจให้แช่มชื่นเบิกบาน จึงจำเป็นต้องเตรียมใจของตัวเองให้พร้อม เพื่อที่ว่าการสละเวลาอันมีค่าเพื่อมารักษาศีล 8 จะได้ประโยชน์สูงสุด
สิ่งที่ต้องควบคุมมีสามอย่าง คือ กาย วาจา ใจ ทำให้ดี พูดให้ดี คิดให้ดี การมาประพฤติปฏิบัติย่อมจะได้ชื่อว่าสำเร็จประโยชน์ มีผลทางด้านการพัฒนาทางด้านจิตใจที่เกิดขึ้น ชื่อว่าไม่เสียเวลากับการสละเวลา
โดยการรักษาศีล ๘ ศึกษาธรรมมะ และ เจริญกัมมัฎฐาน
ผู้มีความประสงค์จะบวช แม่ชี และ ชีพราหมณ์ ต้องมาพบเจ้าหน้าที่ ณ สำนักกัมมัฎฐาน และ ปฏิบัติธรรมสำนักแม่ชีวัดสร้อยทอง
เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร ( ถนน ประชาราษฎร์ สาย 1 ) โทร. 087-357-6555
เวลาทำการ
เช้า 08.00 - 10.00 น.
บ่าย 14.00 - 17.00 น.
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 087-357-6555 , 02-585-9007


ที่มา : สำนักแม่ชีวัดสร้อยทอง

DT017325

poly

 เปิดอ่านหน้านี้  6218 


  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย