Warning: include(google_analytics.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/dhammanews/dbview.php on line 190 Warning: include(google_analytics.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/dhammanews/dbview.php on line 190 Warning: include(): Failed opening 'google_analytics.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/dhammanews/dbview.php on line 190


สปข.7 จัดกิจกรรมสวดเฉลิมพระเกียรติ

นายจำลอง สิงห์โตงาม ผู้อำนวยการสำนักประชา สัมพันธ์เขต 7 เปิดเผยว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 (สปข.7) ร่วมกับ วัดป่าคลองกุ้ง จ.จันทบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ ทรงตั้งปณิธานในการครองแผ่นดินโดยธรรม ทุ่มเทพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงพัฒนาประเทศควบคู่กับการส่งเสริมให้พสกนิกรชาวไทยดำรงไว้ซึ่งคุณธรรม

เพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานดังกล่าว สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ร่วมกับ วัดป่าคลองกุ้ง จังหวัดจันทบุรี จึงจัดกิจกรรมสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติขึ้น ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ให้ทรงมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญ แก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป และการตั้งมั่นของผู้ปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ จะได้เกิดอานิสงส์ส่งผลให้ผู้ประกอบคุณความดี ได้รับกุศลในสิ่งที่ดีงาม นำไปสู่ความสงบ ร่มเย็น และความสันติสุขของคนในชาติ

โดยกำหนดจัดกิจกรรม ทุกวันพระขึ้น 15 ค่ำ ของทุกเดือน ตลอดปี 2555
เวลา 19.00-21.00 น.
ณ วัดป่าคลองกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลทุกวันพระขึ้น 15 ค่ำ ตลอดปี 2555 ณ วัดป่าคลองกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี


ที่มา : ข่าวสดออนไลน์

DT010402

dhammanews

 เปิดอ่านหน้านี้  2925 


  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย