Warning: include(google_analytics.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/dhammanews/dbview.php on line 190 Warning: include(google_analytics.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/dhammanews/dbview.php on line 190 Warning: include(): Failed opening 'google_analytics.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/dhammanews/dbview.php on line 190


สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปลื้ม 10 โครงการชาวบ้านชอบ

นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักพุทธฯ ได้ประเมินโครงการในรอบปี 2554 พบว่า มี 10 โครงการที่มีผลสัมฤทธิ์และได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี ได้แก่ โครงการธรรมะเยียวยาใจ โครงการสวดมนต์ข้ามปี โครงการสร้างพระลงพื้นที่ชายแดนใต้ โครงการกฐินหลวงในต่างประเทศ โครงการเชื่อมศาสนสัมพันธ์ไมตรีกับต่างประเทศ โครงการสอบธรรมศึกษา โครงการส่งพระสังฆาธิการไปอินเดีย โครงการสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ โครงการโทรทัศน์เพื่อพระพุทธศาสนา และโครงการจัดตั้งศูนย์กลางพุทธโลก

ทั้งนี้ ทั้ง 10 โครงการนี้ จะต้องสานต่อในปี 2555 เพราะเป็นโครงการที่เข้าถึงประชาชน โดยเฉพาะการสวดมนต์ข้ามปี มียอดพุทธศาสนิกชนเข้าวัดมากถึง 1 ล้านคน ที่สำคัญเห็นว่า โครงการสร้างพระสงฆ์พื้นที่ชายแดนใต้ เป็นส่วนสำคัญในความสร้างความมั่นคงทางพระพุทธศาสนา โดยการสร้างพระจิตอาสาในพื้นที่ ในการจำวัดในพื้นที่เพื่อให้วัดมีพระสงฆ์และให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่ ส่วนโครงการสอบธรรมศึกษา ก็มีนักเรียนเข้าร่วมสอบทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก โดยเป็นการสอบข้อเขียน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปในตัวด้วย


ที่มา : ข่าวสดรายวัน

DT010402

dhammanews

 เปิดอ่านหน้านี้  2931 


  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย