พฤศจิกายน


เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี หรือที่นิยมเรียกว่างานไหมขอนแก่น จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - ๑๐ ธันวาคม ของทุกปี ณ บริเวณสนามหน้าสนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น โดยกำหนด จัดให้มีขบวนแห่อันยิ่งใหญ่ซึ่งจะประดับตกแต่งขบวนโดยเน้นให้เห็นถึงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น การจัดพิธีผูกเสี่ยวและคุ้มศิลปวัฒนธรรม


นำเสนอวัฒนธรรม การผูกเสี่ยว ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากเมืองขอนแก่น พร้อมนำเสนอการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านต่างๆ ผ่านการแสดงที่สนุกสนาน และงานฝีมืออันงดงามประณีต เช่น การแสดงวงโปงลางการประกวดพานบายศรี การประกวดกลองยาว หมอลำกลอน การประกวดสรภัญญะ รวมถึงการจัดประกวดนางงามไหมขอนแก่น ชิงเงินรางวัล ๑ แสนบาท การแสดงนวัตกรรม ด้านวิชาการที่เกี่ยวกับไหม การออกร้านธารากาชาดการแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ จีน ลาว เวียดนามและเวทีคอนเสิร์ตของศิลปินดารายอดนิยมเป็นประจำทุกคืน

เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น
สถานที่ : สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย