มีนาคม


งานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร จังหวัดภูเก็ต

งานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร มีการจัดงานเฉลิมฉลอง มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ที่สองวีรสตรีสามารถปกป้องเมืองถลางให้รอดพ้นจากข้าศึกพม่า และสดุดีในวีรกรรมของท่านโดยมีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีอุปสมบทหมู่ อุทิศส่วนกุศลแด่บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง พิธีบวงสรวงปู่ย่า ตายาย บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง และ ๙ วีรชนเมืองถลาง


จัดพิธีวางพวงมาลา และสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร การแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ถลาง ประกอบแสง สี เสียง ลานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และการจัดจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองสินค้าโอท็อป อาหารอร่อยภูเก็ต

งานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร จังหวัดภูเก็ต
สถานที่ : อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ตำบล ศรีสุนทร อำเภอถลาง ภูเก็ต
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย