มกราคม


เทศกาลงานร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

เทศกาลร่มบ่อสร้าง เป็นกิจกรรมที่ชุมชน หน่วยงานองค์ท้องถิ่น ร่วมกันจัดเพื่ออนุรักษ์ให้ร่มบ่อสร้าง มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นศิลปหัตถกรรมล้านนาอันเป็นเอกลักษณ์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย


ในงานชมการสาธิตการทำ ร่มบ่อสร้าง การประกวดธิดาร่มบ่อสร้าง ขบวนแม่หญิงงามขี่รถถีบกางจ้อง และการจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและสาธิตการเพ้นท์ร่มบ่อสร้าง

หมู่บ้านบ่อสร้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย