ธันวาคม


งานเทศกาลกินปลาทู จังหวัดสมุทรสงคราม

งานเทศกาลกินปลาทู ช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ จังหวัดสมุทรสงคราม งานเทศกาลกินปลาทู และของดีเมืองแม่กลอง จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อบอกเล่าวิธีการปรุง การกิน และคุณค่าที่มีอยู่ในทุกส่วนตั้งแต่หัวถึงหางของปลาทู ในเทศกาลมีการสาธิตและจำหน่ายอาหารพื้นถิ่นที่ทำจากปลาทู


การแสดงนิทรรศการทางวัฒนธรรมกิจกรรมวาดภาพของเยาวชน และการแสดงทางวัฒนธรรมไทยของสถานศึกษา

งานเทศกาลกินปลาทู จังหวัดสมุทรสงคราม
สถานที่ : งานเทศกาลกินปลาทู จังหวัดสมุทรสงคราม
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย