กุมภาพันธ์


งานตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

งานตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้การพัฒนาอนุรักษ์ศิลปกรรม ย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกของผู้อยู่อาศัย เยาวชน ประชาชนชาวภูเก็ต ให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าสถาปัตยกรรม ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตดั้งเดิม อันทรงคุณค่า


กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การสักการะ “เจ้าแม่กวนอิม” การชมสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสบนถนนสายประวัติศาสตร์ย่านการค้าเมืองเก่า ชมนิทรรศการ “๑๗๐ ปี เมืองภูเก็ต” ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย - จีน ชิมเมนูของหรอยถิ่นภูเก็ตจากเชฟชื่อดัง เลือกสรร เลือกชิม สินค้าและอาหารพื้นเมือง มีการสาธิตอาหารจากเครือข่ายวัฒนธรรม

งานตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สถานที่ : เมืองเก่าภูเก็ต
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย