ตุลาคม


ประเพณีแข่งโพน จังหวัดพัทลุง

ประเพณีแข่งโพน ช่วงเดือนตุลาคม จังหวัดพัทลุง การแข่งโพน เป็นประเพณีของชาวภาคใต้ จัดขึ้นในเทศกาลออกพรรษาจะจัดควบคู่กับประเพณีชักพระ เนื่องจากโพนใช้สำหรับตีให้ส่งเสียงดังในเรือพระ เป็นสัญญานบอกให้ทราบว่าเรือพระกำลังมาถึง ประเพณีแข่งโพน จังหวัดพัทลุง เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นใช้ลีลาในการตีโพน ในการแข่งขันตีโพนจะตัดสินโดยการฟังเสียง เสียงดังมากที่สุดเป็นฝ่ายชนะ


งานประเพณีแข่งโพน กำหนดจัดเดือนตุลาคมของทุกปี ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองพัทลุง

ประเพณีแข่งโพน จังหวัดพัทลุง
สถานที่ : ตำบล คูหาสวรรค์ อำเภอเมือง พัทลุง
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย