พฤศจิกายน


ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย ได้เริ่มจัดประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ตั้งแต่ปี ๒๕๒๐ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว มีกิจกรรมมากมายเช่น การแสดงแสง สี เสียง การแสดงโขน การแสดงพลุ ตะไล ไฟพะเนียง การแสดงตำนานท้าวศรีจุฬาลักษณ์ พิธีทำบุญตักบาตรรับรุ่งอรุณแห่งความสุข พิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์สุโขทัย ประกวดกระทงเล็ก พนมหมาก พนมดอกไม้


ขบวนกระทงใหญ่ กระทงเล็ก โคมชัก โคมแขวน พนมหมาก พนมดอกไม้ ขบวนแห่ทางวัฒนธรรม ประเพณี ลานวิถีชีวิตชาวสุโขทัย ตลาดจำหน่ายสินค้าชุมชน

ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย
สถานที่ : อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย