ธันวาคม


งานเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

งานเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วันที่ ๑๙ - ๒๕ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ จังหวัดชุมพร พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงเป็นเชื้อพระวงศ์พระองค์หนึ่งที่ชาวชุมพรผูกพันตั้งแต่ในอดีต เมื่อครั้งพระองค์นำทหารเรือมาฝึกประลองยุทธ์ที่หาดทรายรี


จึงได้มีการจัดงานเทิดพระเกียรติทุกปีถือเป็นงานประจำปีของจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หรือ “เสด็จเตี่ย” พระบิดาแห่งทหารเรือไทย ซึ่งสิ้นพระชนม์ ณ หาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๕ ธันวาคม ของทุกปี

งานเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
สถานที่ : พระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตำบล ท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย