มกราคม


งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ เป็นงานเทิดพระเกียรติในวีรกรรมอันหาญกล้าของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี


ในงานมีพิธีบวงสรวง การออกร้านจำหน่ายสินค้าของหน่วยงานต่าง ๆ การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม การแสดงยุทธหัตถีประกอบแสง สี เสียง

สถานที่ : พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย