พฤศจิกายน


เทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ดอกบัวตอง เป็นดอกไม้ป่าสีเหลืองคล้ายดอกทานตะวัน แต่ขนาดเล็กกว่า มักขึ้นอยู่ตามป่าเขาสูงทางตอนเหนือของประเทศไทย ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะมีมากที่บริเวณบ้านแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง ดอยหัวแม่คำ อำเภอแม่ฟ้าหลวง และดอยแม่อุคอ อำเภอขุนยวม เมื่อถึงช่วงที่ดอกบัวตองบาน ตามเส้นทางตลอดแนวภูเขาดูงดงาม เหมาะกับการถ่ายรูปและชมดอกบัวตอง


นับเป็นงานเทศกาลที่บ่งบอกถึงช่วงเริ่มต้นของฤดูกาลท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน นอกจากนี้ยังมีเทศกาลมหรสพพื้นบ้าน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชนเผ่า รวมถึงการแสดงพื้นบ้านของคนท้องถิ่น

เทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สถานที่ : ทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอ ตำบล แม่อูคอ อำเภอขุนยวม แม่ฮ่องสอน
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย