กันยายน


งานประเพณีแข่งเรือ จังหวัดน่าน

งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ช่วงเดือนกันยายน - เดือนพฤศจิกายน จังหวัดน่าน งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน เป็นประเพณีเก่าแก่สืบทอดกันมานาน ได้จัดให้มีการแข่งเรือ ในงานทอดกฐินสามัคคีสืบทอดจนถึงงานทอดกฐินพระราชทานในปัจจุบัน ราวต้นเดือนกันยายน - พฤศจิกายน ของทุกปีเอกลักษณ์ของเรือแข่งเมืองน่าน คือ มีหัวเรือแกะสลักเป็นรูปพญานาคชูคอสง่างาม หางเรือเป็นหางพญานาคงอนสูง


การแข่งขันเรือถือเป็นการบูชาบุญคุณพญานาค ผู้เป็นเจ้าแห่งนํ้า ประเภทการแข่งขัน มีทั้งเรือใหญ่ เรือกลาง เรือเล็ก รวมทั้งเรือประเภทสวยงาม เพื่อความสามัคคีของชาวจังหวัดน่าน

งานประเพณีแข่งเรือ จังหวัดน่าน
สถานที่ : เทศบาลเมืองน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง น่าน
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย