สิงหาคม


ประเพณีบุญพวงมาลัยไม้ไผ่ บ้านกกต้อง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ประเพณีบุญพวงมาลัยไม้ไผ่ บ้านกกต้อง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๔ จังหวัดกาฬสินธุ์ ชาวบ้านจะนำพวงมาลัยไม้ไผ่ที่แขวนสิ่งของต่างๆสำหรับทำบุญนำไปรวมกันเป็นต้นกัลปพฤกษ์ทำสลากมีคำอุทิศส่วนกุศล ถวายที่วัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว


มาลัยไม้ไผ่ นับว่าเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน เป็นกุศโลบายให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำบุญ

ประเพณีบุญพวงมาลัยไม้ไผ่ บ้านกกต้อง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
สถานที่ : วัดกกต้อง ตำบล กุดหว้า อำเภอ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย