พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
หน้าแรก ทศชาติชาดก เวสสันดรชาดก
Share |
ชาดกคือ ?
เตมีย์ชาดก
ชนกชาดก
สุวรรณสามชาดก
เนมิราชชาดก
มโหสถชาดก
ภูริทัตชาดก
จันทชาดก
นารทชาดก
วิทูรชาดก
เวสสันดรชาดก

รายละเอียด

เทศน์มหาชาติ แหล่ทำนองอิสาน ๑๓ กัณฑ์

เสียงนิทานพระเวสสันดร ตอนที่ ๑
คลิกฟัง
เสียงนิทานพระเวสสันดร ตอนที่ ๒
คลิกฟัง

  บอกบุญ ~ ประชาสัมพันธ์

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: User dhammathai_org1 already has more than 'max_user_connections' active connections in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/member/config.inc.php on line 10

Warning: mysql_select_db() [function.mysql-select-db]: Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/webbokboon/dbshow_right.php on line 6

Warning: mysql_select_db() [function.mysql-select-db]: A link to the server could not be established in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/webbokboon/dbshow_right.php on line 6

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/webbokboon/dbshow_right.php on line 13

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: A link to the server could not be established in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/webbokboon/dbshow_right.php on line 13
Can not select from p_bokboon