ผู้รักดี มีความสุข

พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)

ผู้รักดี มีความสุข
ธรรมวัชระเพื่ออยู่กันด้วยความรัก

เพื่อความสุขที่มวลมนุษย์ปรารถนา
และเพื่อเป็นมรรคาสู่การดำเนินชีวิตใหม่

rakdee

^ คลิกที่ปุ่มลูกศรลง=เปิดหน้าถัดไป , ปุ่มลูกศรขึ้น=ย้อนกลับ | ปุ่ม – + ย่อ/ขยายข้อความ


Go to top

จีรัง กรุ๊ป

Copyright © 2018. All rights reserved.