พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก แสดงธรรม ณ บ้านอารีย์ เชิญทุกท่านค่ะ

      18 ม.ค. 2555

มูลนิธิบ้านอารีย์ เชิญท่าสวดมนต์ และฟังพระธรรมเทศนา จาก
พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก วัดสุนันทวนาราม จ. กาญจนบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2555 เวลา 18.00-20.00 น. ณ ศาลาปันมี บ้านอารีย์
________________________________________
พระมิตซูโอะ คเวสโก เจ้าอาวาสวัดสุนันทวนาราม จังหวัดกาญจนบุรี
วัดสาขาที่ ๑๑๗ ของวัดหนองป่าพง
อุปสมบท วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2518 วัดหนองป่าพง
ภูมิลำเนาเดิม จังหวัดอีวาเต้ ประเทศญี่ปุ่น ท่านเดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่น
เพื่อแสวงหาสัจธรรม ของชีวิต ได้พบหลวงปู่ชาและขอบรรพชา
ต่อมาออกธุดงค์ ในอินเดีย ก่อนกลับมาอุปัฏฐากหลวงปู่ชาขณะอาพาธ
ในรอบ 14 ปีที่จากมา ท่านได้กลับไปญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก
และได้ธุดงค์เผยแผ่พุทธศาสนาในญี่ปุ่น ๑,๐๐๐ กิโลเมตร
ก่อนกลับมาก่อตั้งวัดสุนันทวนาราม จ.กาญจนบุรี

กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
โทร 02 619 7474
http://www.facebook.com/baanaree


3,651
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย