เชิญร่วมฟังธรรมจาก พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก ณ บ้านอารีย์

      23 ก.ย. 2554

เชิญร่วมฟังธรรมจาก พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก ณ บ้านอารีย์
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๐๐ น.
เนื่องในโอกาสสัปดาห์ปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติเป็นพระราชกุศลถวายพ่อของแผ่นดิน

เพื่อร่วมพลังแห่งความดีถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่้หัว
เชิญท่านร่วมทำความดี
ช่วงเช้า
๐๗.๐๐น. เชิญท่านร่วมทำบุญตักบาตร คำวามดีรับอรุณ โดยพระสงฆ์ ๓ รูป
จากวัดสุนันทวนาราม รับบาตร
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ พระจากวัดสุนันทวนาราม ให้โอวาทธรรม และนำเจริญสติภาวนา
ช่วงบ่าย
๑๓.๐๐ น.พระจากวัดสุนันทวนาราม ให้โอวาทธรรม และนำเจริญสติภาวนา
๑๕.๐๐ น. ชมนิทรรศการพ่อของแผ่นดิน
๑๖.๐๐ น. ฟังธรรมจากพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
๑๘.๐๐ น. ตั้งจิตถวายพระพร / จบกิจกรรม

รายละเอียดของทุุกวันในช่วงสัปดาห์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ตั้งแต่วันที่ ๒๔-๓๐ กันยายน เชิญตามลิงก์นี้ค่ะ
http://www.baanaree.net/images/baanaree_24-30.pdf


3,647
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย