ขอเชิญฟังการเสวนาธรรมศิลป์เรื่อง บรรพชิต ที่ยุวพุทธ บางแค 19-9-53@13-16น.

 kaveebsc    

ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการเสวนาธรรมศิลป์เรื่อง

"บ ร ร พ ชิ ต"

หลากหลายทางเดินของบรรพชิต เพื่อเป้าหมายเดียวกันที่งดงามโดย อ.ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินชั้นครูของเมืองไทย

และ น.พ.บัญชา พงษ์พานิช ศิษย์สำนัก "สวนโมกขพลาราม"วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2553

เวลา 13.00 น. - 16.00 น.

ณ หอศิลป์พุทธคยาและสาวัตถีธรรมะเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารบุญยง ว่องวานิช

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ซ.เพชรเกษม 54 เขตภาษีเจริญ กทม.สำรองเข้าฟังได้ที่ โทร. 02 455 2525 ต่อ 1203

หรือ email:nalanda_library@ybat.org


** ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าฟังและ50 ท่านแรกรับของที่ระลึกในงาน **


3,647


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย