เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

 พระมหาฯชินวํโส  

(บุญเร่งด่วน)มายังท่านผู้มีใจเป็นธรรมผู้มีจิตเป็นบุญมีใจเป็นกุศล
ขออนุญาติบอกบุญ เพื่อหาเจ้าภาพร่วมบุญจัดซื้อถังน้ำ จำนวน 1 ถังเพื่อทำระบบน้ำปะปาใช้ภายในวัด เนื่องด้วยถังเดิม ถูกลมพายุพัดต้นไม้หักโค่นใส่ทำให้แตกเสียหาย ดังนั้นจึงทำให้ทางวัดไม่มี น้ำใช้ในช่วงนี้จึงมีความประสงค์ต้องการเจ้าภาพเร่งด่วน
ทางวัดจึงบอกบุญมายังผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้งบประมาณ 3,000 บาท
ติดต่อสอบถามระเอียดร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ
โทร.080-462578-8


217


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย