เชิญร่วมอุปสมบทหมู่ ๙ วัน...งานพิธีเททองหล่อพระประธานอุโบสถวัดหนองบัวน้อย (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)

 thongyodrak     2 ส.ค. 2563

#เรียนเชิญเจริญพรร่วมอุปสมบทหมู่และยืนยันการอุปสมบทงานเททองหล่อพระประธานอุโบสถวัดหนองบัวน้อย
#ขอโอกาสแจ้งข่าวสารงานพิธีอุปสมบทหมู่ ๙ วัน...(#โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ)

#เนื่องในงานเททองหล่อองค์พระประธานประจำอุโบสถวัดหนองบัวน้อย ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา (หน้าตักกว้าง ๘๙ นิ้ว...)
จากที่ทางวัดหนองบัวน้อย ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการอุปสมบทงานพิธีเททองในครั้งแรกและได้เลื่อนงานออกไป ได้มีญาติโยมแสดงความประสงค์ขอเข้ารับการอุปสมบทและส่งเอกสารให้กับทางวัดแล้วนั้น...

#บัดนี้ทางวัดได้กำหนดการจัดงานพิธีเททองฯ ในวาระใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเจริญพรมาเพื่อแจ้งให้ผู้ที่มีความประสงค์จะบวชงานเททองฯ ได้รับทราบเพื่อส่งเอกสารและยืนยันการบวชอีกครั้งหนึ่ง...

#สำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมอนุโมทนาบุญเป็นเจ้าภาพอุปสมบทพระใหม่
สามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระใหม่ รูปละ ๓,๙๙๙ บาท....

#หรือร่วมอนุโมทนาบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่ ชื่อบัญชี วัดหนองบัวน้อย (สร้างอุโบสถ) ธ.กรุงศรีฯ เลขที่ 1351543505....

#ขออนุโมทนาบุญร่วมกับทุกๆ ท่านมา ณ โอกาสนี้..
#แจ้งความประสงค์และยืนยันการอุปสมบท โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น...
#ได้ที่ 081-9778918 / 099-4719922
#วัดหนองบัวน้อย
""""""""""""""""""""""ขอเจริญพรและอนุโมทนาบุญ"""""""""""""""""""""""
""""""""""""""ดึ แคล้วคลาด มีอำนาจ รวย หายป่วยจากโรคภัย""""""""""""

ที่มา : วัดหนองบัวน้อย ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทร: 081-9778918 / 099-4719922

3,648
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย