ความสว่างแห่งปัญญา เลิศกว่าความสว่างทุกชนิด

 tananun000  

 ความสว่างแห่งปัญญา เลิศกว่าความสว่างทุกชนิด  ความสว่างแห่งปัญญา เลิศกว่าความสว่างทุกชนิด

5,461


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย