"พุทธศาสนาสอนที่ตัวของคนเรา" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12  


 "พุทธศาสนาสอนที่ตัวของคนเรา"

" .. ถ้าหากเรานำเอาคำสอนนั้นมาปฏิบัติก็เรียกว่า "ศาสนาพุทธมาอยู่ที่ตัวของคนเราทุก ๆ คน" ถึงแม้จะไม่ได้บวชไม่มีวัด เราไม่ได้เข้าวัดเข้าวา แต่หากเรานำเอาธรรมของพระพุทธเจ้าที่สอนให้ละชั่วทำดีนั้นมาไว้ที่ตัวของเราแล้ว ศาสนาก็มาตั้งหรือประดิษฐานอยู่ที่ตัวของเรานั่นเอง "ศาสนาไม่ได้อยู่ในที่อื่น" พุทธศาสนาสอนผิดจากศาสนาอื่น "คือสอนแนะนำให้รู้จักผิด รู้จักดี รู้จักชั่ว แล้วชำระด้วยตนเอง" .. "

"แสดงธรรมเทศนา" สิงคโปร์
(หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

วันที่ ๑๘ - ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๐ 

5,436

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย