"การบำเพ็ญจิตใจ เบื้องต้นยากนะ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

.
 "การบำเพ็ญจิตใจ เบื้องต้นยากนะ"

" .. เอาให้จริงให้จังอย่าเหลาะแหละ "อย่าเห็นงานใดเลิศเลอ" งานโลกสงสารงานวัฏวนงานไฟเผาหัวใจต่างหาก "อย่าดีดอย่าดิ้นกับพวกอยู่กงจักรให้มันเผาตลอดเวลาทั่วแดนโลกธาตุ" มีแต่พวกอยู่ใต้กงจักรหมุนตัวอยู่ตลอดเวลา

"ธรรมนี้เป็นวิวัฏจักร ให้อาศัยธรรมนี้เป็นเครื่องอยู่" เป็นเครื่องยับยั้งตัวเอง "ด้วยความพากเพียร" หนักเบาสู้ตลอด สู้เพื่อความสุข "ทุกข์ด้วยความเพียรนี้เป็นทุกข์เพื่อความสุข" ทุกข์ด้วยอำนาจของกิเลสทุกข์เพื่อมหันตทุกข์ เอามาแยกมาแยะกันแล้วก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองภายในใจ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
https://luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=1340&CatID=3

5,399


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย