"บุญกุศลเปรียบเหมือนแพ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12  

.
 "บุญกุศลเปรียบเหมือนแพ"

ผู้ถาม : "การทำบุญทำทานนี่เราก็ทำเพื่อตัวเราเอง" คือเพื่อจะได้บุญได้กุศลนี่ก็หมายความว่าเรายังยึดเรื่องตัวเราอยู่ใช่หรือไม่

ท่านอาจารย์ : การกระทำมันต้องมีตัวตน ถ้าไม่มีตัวตนเสียแล้ว ก็ต้องเลิกการกระทำ "ทำบุญมันเกี่ยวข้องถึงเรื่องตัวตนอยู่จึงต้องทำ"

ผู้ถาม : เวลาเราทำกุศล เราถือว่าเป็นเราที่ทำกุศล "เพราะเราเป็นผู้ทำกุศลและเป็นผู้สะสมกุศลเอาไว้เพื่ออนาคต เพื่อจุดหมายปลายทางของเรา"

ท่านอาจารย์ : ทำกุศลก็ต้องมีการมุ่งหวังอย่างนั้น "เหมือนกับคนข้ามน้ำ ต้องอาศัยเรือแพ เมื่อถึงฝั่งแล้วเราก็ทิ้งแพนั้น เดินขึ้นฝั่งแต่ตัวเปล่า มิได้เอาแพไปด้วย"

"ถามตอบต่างประเทศ"
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
 

5,445จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย