"อยากรู้อะไรค้นได้ที่จิต" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

 วิริยะ12  

.
 "อยากรู้อะไรค้นได้ที่จิต"

" .. "ผู้ที่สามารถสอบเปรียญ ๙ ประโยคได้นั้น" ต้องมีความเพียรอย่างมากและมีความฉลาดเพียงพอ "เพราะถือว่าเป็นการจบหลักสูตรฝ่ายปริยัติ" และต้องแตกฉานในพระไตรปิฎก "การสนใจทางปริยัติเพียงอย่างเดียวพ้นทุกข์ไม่ได้ ต้องสนใจปฏิบัติทางจิตต่อไปอีกด้วย" ..

หลวงปูกล่าวว่า ..

"พระธรรมทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์นั้น" ออกไปจากจิตของพระพุทธเจ้าทั้งหมด "ทุกสิ่งทุกอย่างออกจากจิต อยากรู้อะไรค้นได้ที่จิต" .. "

"หลวงปู่ฝากไว้"
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
 

5,437จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย