"ธรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

.
 "ธรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศ"

" .. ขอให้พากันไปปฏิบัติเถอะน่ะ "ไม่ว่าหญิงว่าชาย อุปนิสัยมีเหมือนกันหมด" ไม่นิยมว่าเป็นหญิงเป็นชาย นักบวชและฆราวาส "มันมีอยู่ที่หัวใจ ใครก็ไปได้หลุดพ้นได้เหมือนกัน" ถ้าตั้งใจปฏิบัติ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศ

เพศนี้ประกาศตนว่า "เป็นนักบวช เป็นนักรบที่จะแก้กิเลสอย่างแท้จริง ความหมายว่างั้น" แต่เมื่อพลิกจากนั้นแล้ว มันบวชมาเพื่อสั่งสมกิเลส เป็นฟืนเป็นไฟเผาตนเองและเผาคนอื่นให้เดือดร้อนไปหมดอย่างนี้ก็ได้

"มันเป็นอยู่กับกิเลสบังคับจิตใจ" ไม่ให้หมุนไปทางธรรมให้หมุนไปทางกิเลสไปเสีย มันก็สร้างแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ทั้งตนเองและผู้อื่นนั้นแล พากันจำเอานะ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=3587&CatID=2

5,443


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย