"จิตติดที่ไหนย่อมไปเกิดที่นั้น" (หลวงปู่หลุย จันทสาโร)

 วิริยะ12  

.
 "จิตติดที่ไหนย่อมไปเกิดที่นั้น"

" .. "เรื่องจิตภาวนานั้น" ท่านเน้นมากว่า "ถ้าไม่หัดไว้ก็แสนจะลำบาก" ท่านมักจะกล่าวบ่อย ๆ ว่า "การภาวนานั้นมีอานิสงส์มาก" อย่างแค่ "ช้างพัดหู งูแลบลิ้น" แค่นั้น "ก็ยังมีอานิสงส์มหาศาล" ถ้าได้มากกว่านั่นก็จะยิ่งดีขึ้น

ท่านเคยพูดว่า "จิตติดที่ไหนย่อมไปเกิด ณ ที่นั้น" จิตติดเรือนก็อาจจะมาเกิดเป็นจิ้งจกตุ๊กแกได้ แม้แต่พระภิกษุติดจีวรยังไปเกิดเป็นเล็น น่าหวาดกลัวนัก "แล้วกิเลสมีร้อยแปดประตู พุทโธมีประตูเดียว" เพราะฉะนั้น "ให้ฝึกหัดปฏิบัติให้คุ้นเคย" วาระที่เราจะเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติจะเข้าจิตได้ทันหรือเปล่า .. "

หลวงปู่หลุย จันทสาโร 
http://www.dharma-gateway.com/monk/monk_biography/lp-louis/lp-louis-hist-04-12.htm

5,454จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย