"ไม่ต้องเลือกกาลเวลา" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12  

 
"ไม่ต้องเลือกกาลเวลา"

" .. "การภาวนานี้ ท่านจึงต้องไม่เลือกกาล ไม่เลือกเวลา" เอาให้มันแข็งแกร่ง แข็งแกร่งเหมือนก้อนหิน เหมือนภูเขา ดูภูเขาเวลาลมจะพัดแรงขนาดไหน ภูเขาหินก็ตั้งอยู่ได้ เรียกว่าศิลา ศิลาแปลว่าหิน

"เมื่อจิตใจคนเรา บำเพ็ญทานรักษาศีล ภาวนา" ปฎิบัติบูชาในทางพระพุทธศาสนา ไม่ย่อท้อต่อการภาวนาแล้ว "จิตใจของบุคคลนั้น เรียกว่า เป็นศิลาเป็นหินแข็งแกร่ง" ไม่มีอารมณ์ใดมากระทบกระเทือนให้เดือดร้อนวุ่นวายได้ .. "

"พุทธาจาโรปูชา"
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
 

5,444

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย