"บรมธรรม ๔ ประการ" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

 เธงเธดเธฃเธดเธขเธฐ12  

 "บรมธรรม ๔ ประการ"

- บรรดาลาภทั้งหลาย ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่ง
- บรรดาทรัพย์ทั้งหลาย สันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง

- บรรดาญาติทั้งหลาย ความคุ้นเคยไว้วางใจเป็นญาติอย่างยิ่ง
- บรรดาความสุขทั้งหลาย นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง

บรมธรรม ๔ ประการนี้ จึงเป็นมงคลให้ถึงความเจริญ ด้วยประการฉะนี้ ..

แสงส่องใจ ๓ ตุลาคม ๒๕๒๑
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙
 

5,474จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย