ไม่เห็นมีอะไรเป็นแก่นสารมั่นคง

 ลูกโป่ง  


5,434จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย