"ของขลังภายนอก ภายใน" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

 "ของขลังภายนอก ภายใน"

คุณสุภาพ : เหตุผลที่หลวงตาไม่ยอมคืออะไรขอรับ "เหตุผลที่หลวงตาไม่ยอมให้มีเหรียญ" ให้มีอะไรเพื่อเป็นตัวแทนของคนที่นับถือหลวงตา

หลวงตา : เราไม่อยากอธิบายไปมาก "เพราะเวลานี้มันขลังมากเต็มโลกเต็มสงสาร" พูดไปเดี๋ยวไปกระทบคนนั้นกระทบคนนี้ "ไม่อยากเอาธรรมะพระพุทธเจ้ากระทบกระแทกกระทั้นคนนั้นคนนี้" ไม่ค่อยดีละ

ถ้าพูดตามเหตุผลของมันก็คือว่า "การมีของขลังอยู่นอก ๆ ไม่ได้เป็นของขลังอยู่ภายในจิตใจนี้ ไม่เห็นมีอะไรเป็นสาระ ดีไม่ดีทำคนให้ลืมเนื้อลืมตัว" บางรายไปปล้นเขา มีพระห้อยคอไปด้วยก็ยังมี

"เวลาเขาฆ่าตายแล้วพระยังห้อยคออยู่นั่น อย่างนั้นก็มี" มันขลังไปแบบนั้น มันทำให้ลืมเนื้อลืมตัว "ให้ขลังภายในซิ" มี "พุทโธ ธัมโม สังโฆ อยู่ภายในใจ" มีหลักฐานของใจเป็นตัวของตัวอยู่ภายในใจนี้แล้ว "นี้คือเครื่องระลึก" ระลึกอยู่ที่นี้แล้ว .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=1381&CatID=2

5,485

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย