"สวดมนต์ก็เป็นการภาวนา" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12  

 "สวดมนต์ก็เป็นการภาวนา"

" .. การสวดมนต์จึงเป็นการภาวนาวิธีหนึ่งที่ "หลวงปู่สิม พุทธาจาโร ท่านอบรมลูกศิษย์ให้ฝึกฝนจนเกิดความชำนิชำนาญ" นอกเหนือจากการเดินจงกรมและนั่งสมาธิภาวนา

หลวงปู่ย้ำว่า "อานิสงส์ของการสวดมนต์ทำให้จิตใจตั้งมั่นได้เช่นเดียวกัน" แต่ต้องสวดด้วยความตั้งอกตั้งใจจริง ๆ ฝึกให้คล่อง ออกเสียงให้ชัดเจน "ไม่ใช่สวดเล่น ๆ สวดเปล่า ๆ สวดให้เป็นศิริมงคลแก่ตนและหมู่คณะ" บางแห่งท่านก็กล่าวไว่ว่า "สวดมนต์ภาวนา สวดมนต์ก็เป็นภาวนา ทำให้จิตใจตั้งมั่นได้"

คือ "เมื่อสวดไปจิตก็ตามไปพิจารณา ทำให้จิตใจสงบระงับได้" แม้บางครั้งบางอย่างเราจะไม่รู้ความหมายก็ตาม "แต่ในนั้นมันเป็นอุบายธรรม เป็นธรรมมงคล" เมื่อเราสวดไปไม่รู้ ก็จะรู้ภายหลัง

เพราะอะไรทุกอย่าง "ถ้าสวด ถ้าว่า ถ้ากล่าวไปบ่อย ๆ ความเคยชิน ความชำนิชำนาญก็เกิดมีขึ้น" ถ้าเราอยากจะรู่อยากจะเข้าใจ ก็มีในสวดมนต์แปล สวดมนต์แปลนั้น "เพิ่นแปลเอาไว้ อธิบายไว้ ถ้าเราอ่านก็จดจำไปในนั้น ก็เป็นมงคล"

ฉะนั้น "มงคลอันนี้นั้น อยู่ที่เจริญ(สวด, ระลึกถึง) ไม่ใช่ว่า มงคลอยู่ที่ธรรม มีตู้พระธรรมแล้วนั่งเฝ้าพระธรรมอยู่ ไม่ไหว้พระสวดมนต์ ไม่ภาวนา ก็ได้ผลน้อยเต็มที" .. "

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร 

5,458จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย