วิปัสสนาระบบลัดสั้น สำหรับคนทั่วไป @ ท่านพุทธทาสภิกขุ

 Webmaster  

ดู vdo - วิปัสสนาระบบลัดสั้น สำหรับคนทั่วไป @ ท่านพุทธทาสภิกขุ


พระธรรมเทศนา เรื่อง วิปัสสนาระบบลัดสั้น สำหรับคนทั่วไป

โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ / พระธรรมโกศาจารย์ (เงื้อม อินทบัญโญ)

สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎณ์ธานี


ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=TU2pj3Cu1RM

4,944


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย