ธรรมให้รู้ : ตอนที่98 - จิตอยู่กับตัวตลอดเวลา โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

 DhammathaiTeam  

ธรรมให้รู้ : ตอนที่98 - จิตอยู่กับตัวตลอดเวลา โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร


ธรรมให้รู้ : ตอนที่ 98

จิตอยู่กับตัวตลอดเวลา

โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

---------
เดินจิต

ที่มา : https://www.youtube.com/channel/UCyMHV_scAuIoEDb5UEHy7uw

2,955


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย