ธรรมให้รู้ : ตอนที่52 - กำลังสภาวะรู้หรือสมาธิลดลงได้หรือไม่? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

 DhammathaiTeam  

ธรรมให้รู้ : ตอนที่52 - กำลังสภาวะรู้หรือสมาธิลดลงได้หรือไม่? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร


ธรรมให้รู้ : ตอนที่52

กำลังสภาวะรู้หรือสมาธิลดลงได้หรือไม่?

โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

----------
เดินจิต

ที่มา : https://www.youtube.com/channel/UCyMHV_scAuIoEDb5UEHy7uw

3,007


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย