วัดยานนาวา


วัดยานนาวา
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัด : มหานิกาย

วัดยานนาวา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ติดถนนเจริญกรุง เขตยานนาวา เป็นวัดโราณ มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อ วัดคอกควาย ในสมัยกรุงธนบุรีได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวง เรียกชื่อใหม่ว่า วัดคอกกระบือ ต่อมารัชกาลที่ ๑ ทรงสร้างพระอุโบสถใหม่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์และสร้างสำเภาพระเจดีย์แทนพระสถูปเจดีย์ทั่วไป เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นรูปแบบเรือสำเภาซึ่งกำลังจะหมดไปจากเมืองไทย วัดคอกกระบือ จึงกลายเป็นวัดยานนาวา


สำเภายานนาวา

สำเภายานนาวา มีความยาววัดจาดหงอนข้างบนถึงท้ายบาหลี ๒๑ วา ๒ ศอก ความยาวส่วนล่างวัดที่พื้นดิน ๑๘ วา ๑ ศอกเศษ ส่วนกว้างตอนกลางลำ ๔ วา ๓ ศอก ส่วนสูงตอนกลางลำ ๒ วา ๓ ศอก มีพระเจดีย์องค์ใหญ่และเล็กอยู่ในลำสำเภารวม ๒ องค์ ที่ห้องบาหลีมีรูปหล่อของพระเวสสันดรกับพระกัญหาชาลีประดิษฐานอยู่ ซึ่งสืบเนื่องมาจากเนื้อความในมหาชาติคำหลวง ที่พระเวสสันดรโน้มน้าวใจโอรสธิดา ให้อุทิศตนเพื่อร่วมกับพระบิดาสร้างมหากุศล อันจักเป็นเสมือนเรือสำเภาใหญ่พามนุษยชาติข้ามโอฆสงสารไปสู่พระนิพพาน


พระประธานในพระอุโบสถ

พระประธานในพระอุโบสถ

ในพระอุโบสถซึ่งสร้างในสมันรัชกาลที่ ๑ ด้านหลังบานประตูมีภาพจิตรกรรมสำคัญที่รัชกาลที่ ๓ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้วาดขึ้น คือรูปกระทงใหญ่ตามแบบที่ทำในพระราชพิธีลอยพระประทีป และโถยาคูตามแบบอย่างที่ทำเลี้ยงพระในพระราชพิธีสารทในรัชสมัยของพระองค์


ซุ้มประตูทางเข้าวัดยานนาวา

หอพระไตรปิฎก

พระธาตุเจดีย์ 12 ราศี

ศาลาริมแม่น้ำเจ้าพระยา

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร)
เจ้าอาวาสวัดยานนาวา

วัดยานนาวา

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ติดถนนเจริญกรุง เลขที่ 40 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพมหานคร 10120

โทร : 02 632 3216

ความสำคัญ : พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ

สังกัดคณะสงฆ์ : มหานิกาย

เจ้าอาวาส : สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร)

FB / เว็บไซต์วัด : วัดยานนาวาจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย