วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร


วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิด วรมหาวิหาร , วัดสามปลื้ม , สังกัด : มหานิกาย


วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร (วัดสามปลื้ม) ตั้งอยู่ริมถนนจักรวรรดิและตรอกวานิช (สำเพ็ง) เป็นวัดโบราณ มีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมเป็นวัดราษฎร์ ชื่อว่า วัดนางปลื้ม ต่อมาเปลี่ยนเป็น วัดสามปลื้ม


พระประธานในพระอุโบสถ

ประมาณ พ.ศ. ๒๓๖๒ เจ้าพระยาบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) แม่ทัพใหญ่ของไทยในสมัยรัชกาลที่ ๓ ได้เริ่มสร้างวัดสามปลื้มขึ้นใหม่ทั้หมด เมื่อแล้วเสร็จได้น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระอารามหลวง ในรัชกาลที่ ๓ ได้รับพระราชทานนามใหม่ดังที่ใช้ในปัจจุบัน
ในวัดมีสิ่งน่าชมหลายอย่าง เช่น พระปรางค์ใหญ่ มณฑปพระพุทธบาท สระจระเข้ เขาพระพุทธฉายพระวิหารเคยเป็นที่ประดิษฐานพระบางเป็นพระพุทธรูปสำคัญอาราธนามาจากนครเวียงจันทร์ ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่นครหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เนื่องจากรัชกาลที่ ๔ พระราชทานคืน เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๙


จระเข้วัดสามปลื้ม

นอกจากสิ่งก่อสร้างที่มีตามธรรมเนียมของพระอาราม เช่น พระอุโบสถ พระวิหาร ซึ่งมีถึง ๓ หลัง หอไตร มณฑปพระพุทธบาทแล้ว วัดจักรวรรดิราชาวาส ยังมีศาลบรรจุรูปปั้นเจ้าพระยาบดินทร์เดชา ผู้สถาปนาวัด และในสระเยื้องหน้าพระอุโบสถยังเป็นที่เลี้ยงจระเข้ ทำให้ " จระเข้วัดสามปลื้ม " มีชื่อเสียงเป็นที่โจษขานกันไปทั่วอีกด้วย


วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร

225 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

สำนักงานเลขานุการเจ้าอาวาส โทร. 02-622-9085

พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดวรมหาวิหาร

สังกัดคณะสงฆ์ - มหานิกาย

เฟซบุ๊กวัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย