วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร


วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร , สังกัด : มหานิกาย

วัดหงส์เป็นวัดที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยเศรษฐีชาวจีนเป็นผู้สร้างด้วยแรงศรัทธา จึงเป็นวัดราษฏร์ ต่อมากรุงธนบุรีเป็นราชธานีวัดหงส์ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นวัดหลวง ในสมัยนั้นวัดหงส์เป็นวัดที่รุ่งโรจน์มาก เป็นแหล่งใหม่ของสำนักสงฆ์ สามเณรจำนวนมาก และเป็นศูนย์การศึกษาที่เจริญเข้าขั้นมหาวิทยาลัย อยู่ในพระอุปถัมภ์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี พระองค์ได้ปฏิสังขรณ์ใหม่ สร้างศาลาการเปรียญพร้อมทั้งกุฏิ เสนาสนะทั่ววัด และทรงยกย่องให้เป็นวัดหลวงชั้นที่ 1


รูปปั้น หงส์ สัญลักษร์ของวัด

ความสำคัญของวัดหงส์ เป็นวัดที่สร้างขึ้นโดยเศรษฐีชาวจีนชื่อ “ หงส์ ” ต่อมาสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ได้ทรงรับวัดนี้ไว้ในพระอุปถัมภ์ และสถาปนาวัดนี้ให้เป็นวัดหลวง เป็นวัดสำคัญทางการศึกษาพระพุทธศาสนา มีพระจำนวนมากจำพรรษาสิ่งสำคัญ ที่น่าชม


พระอุโบสถ

ลวดลายสีแบบจีนปนฝรั่ง

ประตูด้านนอกมีลวดลายปูนปั้นรูปหงส์

พระอุโบสถ เป็นอุโบสถขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของฝั่งธนบุรี (กว้าง 19.5 เมตร ยาว 42 เมตร) ประตูด้านนอกมีลวดลายปูนปั้นรูปหงส์และดอกไม้ ด้านในเป็นลวดลายสีแบบจีนปนฝรั่ง หน้าต่างด้านนอกกระจกสีน้ำเงินประดับลวดลายดอกไม้ปูนปั้นสีทองติดลูกกรงดัดรูปหงส์สวยงามมาก

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ผนังในพระอุโบสถโดยรอบมีภาพจิตรกรรมฝาผนังบนแผ่นผ้าใบ เรื่องราวประวัติของพระพุทธเจ้า ตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน บนภาพพระพุทธประวัติ มีภาพสีฝุ่นเทมเพอราในกรอบแก้วเล่าเรื่องราวของพระแก้วมรกต ผนังด้านหลังมีที่บรรจุอัฐิของเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) และภรรยา


พระประธานในพระอุโบสถ

พระแสน

พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะในสมัยอู่ทอง (เป็นปูนปั้นลงรักปิดทอง) ขนาดหน้าตักกว้าง 2.6 เมตร สูง 3.5 เมตร ไม่มีพระนามสันนิษฐานกันว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา หน้าพระประธาน เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์นวโลหะสีดำประทับนั่งขัดสมาธิราบปางมารวิชัย ศิลปะเชียงแสน ชื่อหลวงพ่อแสน เล่ากันว่าเชิญมาแต่เมืองเชียงแตงเมื่อปีมะเมีย พ.ศ. 2401


พระวิหาร

พระพุทธรูปทองโบราณ

พระพุทธรูปทองโบราณ

พระพุทธรูปทองโบราณ เดิมนั้นองค์พระได้พอกด้วยปูนปั้น เมื่อทำการกะเทาะปูนออกจึงพบองค์พระเป็นทองเนื้อห้า โดยบริเวณฐานพระมีตัวอักษรสมัยอู่ทองจารึกอยู่


สระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์

ศาลพระเจ้าตากสินมหาราช

ศาลพระเจ้าตากสินมหาราช


วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร

102 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

โทร. 089 062 8924

พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร

สังกัดคณะสงฆ์ : มหานิกาย

เฟซบุ๊กวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหารจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย