ชินกรแถลงการณ์ โครงการวัดสวนแก้ว

  • ชื่อชุด  ชินกรแถลงการณ์ โครงการวัดสวนแก้ว
  • โดย    อ.ชินกร ไกรลาส
  • จำนวน  ๑๑ เพลง
  • บทเพลงแหล่ เชิดชูเกียรติพระพยอม กัลยาโณ และวัดสวนแก้ว โดย อ.ชินกร ไกรลาส...
  •  ชื่อเพลง
    ฟังเพลง
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย