เพลงธรรมะ ชุด อาจาริยบูชา หลวงปู่ปัญญานันทภิกขุ

  • ชื่อชุด  อาจาริยบูชา หลวงปู่ปัญญานันทภิกขุ
  • โดย    ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม
  • จำนวน   ๑๐ เพลง
  • บทเพลงธรรมะเพื่อเป็นการคารวะแด่ผู้เป็นแม่ทัพโลก
  •  ชื่อเพลง  ขับร้อง
    ฟังเพลง
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย