เพลงธรรมะ ชุด รวมเพลงชาวพุทธ

  • ชื่อชุด  รวมเพลงชาวพุทธ
  • โดย    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  • จำนวน  ๑๕ เพลง
  • - บทเพลงธรรมะซึ่งจัดทำขึ้น โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
    - ขับร้องและดนตรี โดย บริษัทชัวน์ออดิโอ จำกัด และ วงออร์เคสทร้า กรมศิลปากรGo to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย