เพลงธรรมะ ชุด รวมเพลงชาวพุทธ

  • ชื่อชุด  รวมเพลงชาวพุทธ
  • โดย    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  • จำนวน  ๑๕ เพลง
  • - บทเพลงธรรมะซึ่งจัดทำขึ้น โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
    - ขับร้องและดนตรี โดย บริษัทชัวน์ออดิโอ จำกัด และ วงออร์เคสทร้า กรมศิลปากร
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย