พระธรรมนำเพลงสุนทราภรณ์กับมหาจุฬาฯ

  • ชื่อชุด  พระธรรมนำเพลงสุนทราภรณ์กับมหาจุฬาฯ
  • โดย    สุนทราภรณ์
  • จำนวน  ๑๘ เพลง
  • บทเพลงธรรมะของ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขับร้องและทำดนตรีใหม่หมด โดย สุนทราภรณ์...จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย