พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
หน้าแรก เสียงธรรม เพลงธรรมะ รวมศิลปิน (ฝากไว้เป็นคติแก่โลก)
เพลงธรรมะ ชุดที่ ๑๔

Webmaster Recommended

ขอเชิญเลือกรับฟังเพลง : โดยการคลิกที่รูป  ตามรายชื่อเพลงได้เลยครับ...

หากไม่สามารถฟังเพลงได้ : คลิกที่นี่ เพื่อใช้ในการฟังเพลง ก่อนครับ...

คลิกแล้วเสียงไม่มาทันที?
   ในการฟังเพลงธรรมะบนเว็บมีข้อจำกัด ตามความเร็วของอินเตอร์เน็ทที่ท่านใช้ครับ อาจจะต้องรอโหลดสักครู่ครับ จึงจะมีเสียงมา...ขอให้ใจเย็นๆ นะครับ..


     : รวมศิลปิน (ฝากไว้เป็นคติแก่โลก) :

คลิกรายการเพลง
เพลงธรรมะ ชุดที่ ๑๔
ชื่อชุด
ฝากไว้เป็นคติแก่โลก
โดย
รวมศิลปินลูกทุ่ง
จำนวน
๑๒ เพลง
webmaster commended
รวมบทเพลงธรรมะ โดย เหล่าศิลปินเพลงลูกทุ่ง... นำโดย เพลิน พรหมแดน, มนต์สิทธิ์ คำสร้อย ฯลฯ
 

    ชื่อเพลง
ขับร้อง
ดาวน์โหลด
ฟังเพลง
๑. จงกลัวบาป
เพลิน,ฝน,ธิดา,ดวงจันทร์
คลิกฟังเพลงที่นี่!
๒. อย่าหลงกิเลส
เพลิน,อัมพร
คลิกฟังเพลงที่นี่!
๓. บุญใดไม่เทียมเท่า
อรวี สัจจานนท์
คลิกฟังเพลงที่นี่!
๔. จิตนี้ไม่มีวันตาย
เอกชัย ศรีวิชัย
คลิกฟังเพลงที่นี่!
๕. ไม่มีอะไรเหนือกรรม
ฝน ธนสุนทร
คลิกฟังเพลงที่นี่!
๖. หลวงตามหาบัว
มนต์สิทธิ์ คำสร้อย
คลิกฟังเพลงที่นี่!
๗. ฝากไว้เป็นคติแก่โลก
เพลิน,มนต์สิทธิ์,เอกชัย,รุ่ง
คลิกฟังเพลงที่นี่!
๘. เชื่อพระพุทธเจ้าเถิด
นรีกระจ่าง คันธมาศ
คลิกฟังเพลงที่นี่!
๙. หยดน้ำบนใบบัว
เพลิน พรหมแดน
คลิกฟังเพลงที่นี่!
๑๐. หลักธรรม-หลักความจริง
ศิรินทรา นิยากร
คลิกฟังเพลงที่นี่!
๑๑. ราตรีแห่งมรรคผล
รุ่ง สุริยา
คลิกฟังเพลงที่นี่!
๑๒. เตรียมให้พร้อม
อรวี สัจจานนท์
คลิกฟังเพลงที่นี่!
** ที่มา : http://www.luangta.com/help/song.php?&cgiSearchPage=1

  บอกบุญ ~ ประชาสัมพันธ์
• ขอเชิญร่วมพิธียกช่อฟ้าศาลาการเปรียญและทอดพระป่าสามัคคี
• **อีก 6 ห้องสุดท้าย** ((ขาดเเคลนห้องสุขา))รับเจ้าภาพสร้างห้องน้ำ (ถวายพระกรรมฐาน) ปลดทุกข์-ปลดโศก-ปลดโรค-ปลดภัย (จำนวน 10 ห้อง) สร้างข้างศาลาปฏิบัติธรรม
• ศูนย์ปฎิบัติธรรมยุวพุทธฯ ขอเชิญร่วมบุญเปลี่ยนหลอดไฟLED เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายของสมาคมฯ
• วัดตะล่อมบางแวกสาย1 เชิญร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ สรงน้ำพระสามสมัยเนื่องในวันสงกรานต์วันที่1-16เมษายน2560
• สร้างห้องน้ำรองรับงานปฏิบัติธรรมประจำปีที่พักสงฆ์แห่งใหม่ต้องการผู้มีจิตศรัทธาอุปถัมภ์ที่พักสงฆ์มงคลธรรม
• ถวายเครื่องเสียง
• **อีก 6 ห้องสุดท้าย** ((ขาดเเคลนห้องสุขา))รับเจ้าภาพสร้างห้องน้ำ (ถวายพระกรรมฐาน) ปลดทุกข์-ปลดโศก-ปลดโรค-ปลดภัย (จำนวน 10 ห้อง) สร้างข้างศาลาปฏิบัติธรรม
• บอกบุญจิตอาสาถวายการบำบัดฟื้นฟูสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธในเขตจังหวัดชลบุรี,ฉะเชิงเทราและใกล้เคียง
• ขอเชิญสมัครบวชสามเณรภาคฤดูร้อน (รุ่นสามเณรยอดกตัญญู ๕) สมัครบวชฟรี อบรม 1 เดือน เน้นปฏิบัติกรรมฐาน ปลูกฝังความกตัญญู โทร.09-30375441 รับเเค่ 89 คน บวชเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9ณ สำนักวิปัสสนากรรมฐาน จ.พิจิตร เเละอบรมธุดงค์กรรมฐาน ที่ สวนป่าห้ว
• เชิญร่วมสร้างพระประธานหน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย