เพลงธรรมะ ชุด ฝากไว้เป็นคติแก่โลก

  • ชื่อชุด  ฝากไว้เป็นคติแก่โลก
  • โดย    รวมศิลปิน
  • จำนวน  12 เพลง
  • รวมบทเพลงธรรมะ โดย เหล่าศิลปินเพลง... นำโดย เพลิน พรหมแดน, มนต์สิทธิ์ คำสร้อย ฯลฯ
  •  ชื่อเพลง  ขับร้อง
    ฟังเพลง
  • ที่มา : http://www.luangta.com/help/song.php?&cgiSearchPage=5
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย